Click Pharma - Click Pharma

Click Pharma

Povital Tablet 100 mg+200 mg+200 mcg

1 Pcs
8 ৳

Combomin Tablet100 mg+200 mg+200 mcg

1 Pcs
4 ৳

Renep Tablet 100 mg+200 mg+200 mcg

1 Pcs
7 ৳

Asibion Tablet 100 mg+200 mg+200 mcg

10 Pcs
50 ৳

Astra-N Tablet 100 mg+200 mg+200 mcg

10 Pc
70 ৳

Debion Tablet 100 mg+200 mg+200 mcg

1 Pcs
7 ৳

Bost

1 Pcs
8 ৳

Myelin Tablet 100 mg+200 mg+200 mcg

1 Pcs
8 ৳

B126 Tablet 100 mg+200 mg+200 mcg

10 Pcs
80 ৳

Neobion Inj

1 Pcs
8 ৳