Novartis (Bangladesh) Limited - Click Pharma

Novartis (Bangladesh) Limited

Afinitor Tablet 5 mg

1 Pcs
5834.98 ৳

Afinitor Tablet 10 mg

1 Pcs
8976.66 ৳

Anuva Tablet 50 mg

1 Pcs
8.02 ৳

Asunra Tablet 100 mg

1 Pcs
50.19 ৳

Asunra Tablet 400 mg

1 Pcs
187.68 ৳

Certican Tablet 0.75 mg

1 Pcs
376.42 ৳

Certican Tablet 0.25 mg

1 Pcs
125.47 ৳

Certican Tablet 0.50 mg

1 Pcs
250.95 ৳

Co-Diovan Tablet 80 mg+12.5 mg

1 Pcs
48.14 ৳

Co-Diovan Tablet 160 mg+25 mg

1 Pcs
66.2 ৳

Desferal Injection 500 mg/vial

1 Pcs
259.09 ৳