NIPRO JMI Pharma Ltd. - Click Pharma

NIPRO JMI Pharma Ltd.

Adarbi Tablet 40 mg

1 Pc
12 ৳

Adarbi Tablet 80 mg

1 Pc
22 ৳

Altrip Tablet 6.25 mg

1 Pcs
25.08 ৳

AMX Capsule 250 mg

1 Pcs
3.61 ৳

AMX Capsule 500 mg

1 Pcs
6.78 ৳

AMX DS Suspension 250 mg/5 ml

1 Pcs
78 ৳

AMX Suspension 125 mg/5 ml

1 Pcs
47.61 ৳

Anxionil Tablet 3 mg

10 Pc
50 ৳

Arcet Syrup 5 mg/5 ml

1 Pcs
25 ৳ 24 ৳

Arcet Tablet 10 mg

10 Pcs
20 ৳ 19 ৳

Avamist Nasal Spray 27.5 mcg/spray

1 Pc
250 ৳

Avator Tablet 20 mg

10 Pcs
180 ৳ 179 ৳