Bashundhara - Click Pharma

Bashundhara

Bashundhara Diapant Baby Diaper L 9-14 kg 34 pcs

34 Pcs
890 ৳ 720 ৳

Bashundhara Diapant Baby Diaper S 4-8 kg 42 pcs

42 Pcs
890 ৳ 720 ৳

Bashundhara Diapant Baby Diaper XXL 14-25 kg 24 pcs

24 Pcs
890 ৳ 720 ৳

Bashundhara Toilet Tissue White

1 Pc
17 ৳

Bashundhara Facial Tissue

1 Pc
62 ৳

Bashundhara Napkin Tissue

1 Pc
55 ৳

Bashundhara Hand Towel 250 sheet

1 Pc
78 ৳

Bashundhara Diapant Baby Diaper XL 12-17 kg 32 pcs.

32 Pcs
890 ৳ 720 ৳

Bashundhara Diapant Baby Diaper L 9-14 5 pcs

5 Pcs
140 ৳ 120 ৳

Bashundhara Diapant Baby Diaper XL 12-17 4 pcs

4 Pcs
140 ৳ 120 ৳

Bashundhara Diapant Baby Diaper M 5 pcs

5 Pcs
140 ৳ 120 ৳

Bashundhara Diapant Baby Diaper XXL 14-25 4 pcs

4 Pcs
140 ৳ 120 ৳