Click Pharma - Click Pharma

Click Pharma

Antigall Tablet150 mg

1 Pc
13 ৳

Ursolic 150

10 Pcs
11.05 ৳

Liveric Tablet 150 mg

1 Pcs
11.03 ৳

Liveric Tablet 300 mg

1 Pcs
20 ৳

Ursodil

1 Pcs
15 ৳

Liconor Suspension 250 mg/5 ml

1 Pcs
180.68 ৳

Liconor Tablet 150 mg

1 Pcs
11.04 ৳

Liconor Tablet 300 mg

1 Pcs
21 ৳

Uliv 150

1 Pcs
12.09 ৳

Uliv 300

1 Pcs
20.13 ৳

UDCA Tablet 300 mg

1 Pcs
20 ৳

Ursodex Tablet 300 mg

1 Pcs
20 ৳

Ursodex Tablet 150 mg

1 Pcs
12.01 ৳

Ursocol Tablet 150 mg

1 Pcs
14.99 ৳

Ursocol Tablet 300 mg

1 Pcs
25 ৳

Urso 300 mg Tablet

1 Pcs
25 ৳