Click Pharma - Click Pharma

Click Pharma

Sitagil 50+ 500 Er tab

1 Pc
16 ৳

Sliptin 25

10 Pcs
80.5 ৳

Glipita Tablet 50 mg

1 Pcs
13.01 ৳

Glipita Tablet 100 mg

1 Pcs
25 ৳

Janvia 50

1 Pcs
15.04 ৳

Janvia 100

1 Pcs
28.08 ৳

Silinor 25mg

1 Pcs
10 ৳

Silinor 50mg

1 Pcs
18 ৳

Radiglip 50

10 Pcs
160 ৳

Incrit 100 mg

1 Pcs
30.05 ৳

Incrit 50 mg

1 Pcs
18.05 ৳

SGN Tablet 50 mg

1 Pcs
15 ৳

SGN Tablet 100 mg

1 Pcs
28 ৳

SGN Tablet 25 mg

1 Pcs
8 ৳

Glucodip Tablet 50 mg

1 Pcs
14.13 ৳

Glucodip Tablet 100 mg

1 Pcs
27 ৳

Glucodip Tablet 25 mg

1 Pcs
8 ৳

Siglita 50 mg

1 Pcs
13 ৳