Click Pharma - Click Pharma

Click Pharma

Meth 2.5

1 Pc
4 ৳

Meth 10

10 Pc
12 ৳

Trexonate Injection 50 mg/2 ml

1 Pc
130 ৳

Trexonate Tablet 2.5 mg

1 Pcs
1 ৳

Trexonate Tablet 10 mg

1 Pc
15 ৳

Methotrax Tablet 10 mg

1 Pc
15 ৳

Methotrax Tablet 2.5 mg

1 Pc
5 ৳

Methox Tablet 2.5 mg

1 Pc
5.52 ৳

Methox Tablet 10 mg

1 Pc
15.06 ৳

Vetilen Lotion

1 Pcs
398 ৳

Metorax Tablet 10 mg

1 Pcs
15 ৳