Click Pharma - Click Pharma

Click Pharma

Linita

1 Pcs
15 ৳

Linatab Tab

1 Pc
18 ৳

Linaglip 5mg

10 Pcs
200 ৳

Linarol M 1000+2.5 mg

1 Pcs
15 ৳

Glitin Tablet 5 mg

1 Pcs
18 ৳

Linatin Tablet 5 mg

10 Pcs
70 ৳

Ligazid Tablet 5 mg

1 Pcs
15 ৳

Linaptin 5mg

1 Pcs
18 ৳

Linadus Tablet 5 mg

1 Pcs
19 ৳

Linajen Tablet 5 mg

1 Pcs
20 ৳

Linarol M 500 + 2.5mg

1 Pcs
12 ৳

Linarol M 850+2.5mg

1 Pcs
14 ৳

Linarol 5mg

1 Pcs
15.05 ৳

Carlina 5

1 Pcs
22 ৳

Dialina Tablet 5 mg

10 Pcs
150 ৳

Linadi Tablet 5 mg

1 Pcs
15 ৳

Adlina Tablet 5 mg

10 Pcs
200 ৳

Linax Tablet 5 mg

1 Pcs
7 ৳