Click Pharma - Click Pharma

Click Pharma

Prosma Syrup 1 mg/5 ml

1 Pcs
60 ৳ 59 ৳

Prosma Tablet 1 mg

10 Pcs
30 ৳ 29 ৳

Tosma Tablet 1 mg

10 Pcs
20 ৳ 19 ৳

Tosma Tablet 1 mg/5 ml

1 Pcs
55 ৳ 54 ৳

Tofen Syrup 1 mg/5 ml

1 Pcs
65 ৳ 64 ৳

Tofen Tablet 1 mg

10 Pcs
30 ৳ 29 ৳

Ketotif Tablet 1 mg

10 Pcs
15 ৳ 14 ৳

Toti Syrup 1 mg/5 ml

1 Pcs
55 ৳ 54 ৳

Toti Tablet 1 mg

10 Pcs
25 ৳ 24 ৳

Ethifen Syrup 1 mg/5 ml

1 Pcs
45 ৳ 44 ৳

Ethifen Tablet 1 mg

10 Pcs
10 ৳ 9 ৳

Kofen Syrup 1 mg/5 ml

1 Pcs
45 ৳ 44 ৳

Kofen Tablet 1 mg

10 Pcs
20 ৳ 19 ৳

Zadit Syrup 1 mg/5 ml

1 Pcs
40 ৳ 39 ৳

Ketifen Syrup

1 Pcs
55 ৳ 54 ৳

Ketifen Tab 1mg

10 Pcs
25 ৳ 24 ৳

Fenat 100ml syrup

1 Pcs
45 ৳ 44 ৳

Fenat

1 Pcs
95.5 ৳