Click Pharma - Click Pharma

Click Pharma

Neocilor Syr

1 Pcs
25 ৳

Neocilor Tab

10 Pcs
25 ৳

Aslor 5mg

10 Pcs
25 ৳

Deslorin Syrup 2.5 mg/5 ml

1 Pcs
25 ৳

Deslorin Tablet 5 mg

10 Pcs
25 ৳

Adlorin 5 mg

10 Pcs
25 ৳

Aloran Tablet 5 mg

10 Pcs
25 ৳

Clarex Tablet 5 mg

10 Pcs
25 ৳

Deslorat Tablet 5 mg

10 Pcs
30 ৳

Alertadin Tablet 5 mg

10 Pcs
25 ৳

Momento Syrup 2.5 mg/5 ml

10 Pc
25 ৳

Momento Tablet 5 mg

10 Pcs
24 ৳

Sarinex Tablet 5 mg

10 Pcs
25 ৳

Desodin Syrup 2.5 mg/5 ml

1 Pc
25 ৳

Desodin Tablet 5 mg

10 Pcs
25 ৳

Des Syrup 2.5 mg/5 ml

1 Pc
30 ৳

Des Tablet 5 mg

10 Pcs
40 ৳

Orinex 5mg

10 Pcs
25 ৳