Click Pharma - Click Pharma

Click Pharma

Anclog Plus

10 Pc
120 ৳

Lopirel Plus Tab

10 Pc
120 ৳

Aspin Plus

10 Pcs
120 ৳

Clocard A Tablet

10 Pcs
120 ৳

Clopid As tablet

10 Pcs
120 ৳

Clorel-A Tablet 75 mg+75 mg

10 Pcs
120 ৳

Clogrel Plus Tablet75 mg+75 mg

10 Pcs
110 ৳

Clopidol Plus Tablet 75 mg+75 mg

10 Pcs
120 ৳

Dogrel Plus Tablet 75 mg+75 mg

10 Pcs
110 ৳

Combiplat Tablet 75 mg+75 mg

10 Pcs
110 ৳

Odrel Plus Tablet 75 mg+75 mg

10 Pcs
120 ৳

Clas Tablet 75 mg+75 mg

10 Pcs
80 ৳

Noclog Plus Tablet 75 mg+75 mg

10 Pcs
120 ৳

Dorel Plus

10 Pcs
120 ৳

Clontas Tablet 75 mg+75 mg

10 Pcs
120 ৳

Preclot AS Tablet 75 mg+75 mg

10 Pcs
120 ৳

Ecosprin Plus

10 Pcs
120 ৳

Replet Plus

6 Pcs
72 ৳