Click Pharma - Click Pharma

Click Pharma

Cefotil Plus 70ml

1 Pc
250 ৳

Cefotil Plus 250mg

6 Pc
180 ৳

Cefotil Plus 500mg

6 Pc
300 ৳

Cefaclav 125mg Tab

6 Pc
108 ৳

Axim Cv 70ml susoension

1 Pcs
250 ৳ 249 ৳

Axim Cv 500mg Tab

4 Pcs
200 ৳ 199 ৳

Fuclav 125mg Tab

7 Pcs
126 ৳ 125 ৳

Fuclav 250mg Tab

7 Pcs
210 ৳ 209 ৳

Fuclav 500mg Tab

7 Pcs
350 ৳ 349 ৳

Fuclav suspension

1 Pcs
250 ৳ 249 ৳

Xiclav 70ml Syrup

1 Pc
250 ৳