Click Pharma - Click Pharma

Click Pharma

Camlodin 5

15 Pc
75 ৳

Amlotab Tablet 5 mg

10 Pcs
50 ৳

Lodipin 5

10 Pcs
50 ৳

Amlocard 10mg tab

14 Pcs
98 ৳

Amlocard 5mg tab

14 Pcs
63 ৳

Cab Tablet 5 mg

10 Pcs
50 ৳

Nopidin Tablet 5 mg

10 Pcs
30 ৳

Amdin Tablet 5 mg

10 Pcs
40 ৳

Amdin Tablet 10 mg

10 Pcs
60 ৳

Calpress Tablet 5 mg

10 Pcs
50 ৳

Calpress Tablet 10 mg

10 Pcs
70 ৳

Lovask Tablet 5 mg

14 Pcs
70 ৳

Amdocal Tablet 10 mg

10 Pcs
70 ৳

Sidopin Tablet 5 mg

10 Pcs
50 ৳

Calchek

10 Pcs
50 ৳

Amocal Tablet 10 mg

10 Pcs
60 ৳

Amocal Tablet 5 mg

10 Pc
50 ৳

Amlovas Tablet 5 mg

10 Pcs
50 ৳