Click Pharma - Click Pharma

Click Pharma

Nexol 15ml Pediatric Drop

1 Pcs
30 ৳

Myrox SR Capsule 75 mg

1 Pcs
5 ৳

Myrox Syrup 15 mg/5 ml

1 Pcs
40 ৳

Mucovan Syrup15 mg/5 ml

1 Pcs
40 ৳

Emulyt Syrup 15 mg/5 ml

1 Pcs
45 ৳

Mutex Syrup 15 mg/5 ml

1 Pcs
40 ৳

Safoxol Capsule 75 mg

1 Pcs
5 ৳

Safoxol Syrup 15 mg/5 ml

1 Pcs
45 ৳

Mucosol Syrup 15 mg/5 ml

1 Pcs
40 ৳

Amsiv Syrup 15 mg/5 ml

1 Pcs
45 ৳

Amboten Syrup 15 mg/5 ml

1 Pcs
45 ৳

Ambeet Capsule 75 mg

1 Pcs
5 ৳

Ambeet Syrup 15 mg/5 ml

1 Pcs
35 ৳

Boxol SR Capsule 75 mg

1 Pcs
5 ৳

Boxol Syrup 15 mg/5 ml

1 Pcs
45 ৳

Ambrosol SR Capsule 75 mg

1 Pcs
5 ৳

Ambrosol Syrup 15 mg/5 ml

1 Pcs
40 ৳

X Cold

1 Pcs
40.12 ৳