Women'S Care - Click Pharma

Women'S Care

Pitocin Injection 5 IU/ml

1 Pcs
15 ৳

Prelab Tablet 5 mg

1 Pcs
8 ৳

Progest Tablet 10 mg

1 Pcs
30 ৳

Provenor Tablet 5 mg

1 Pcs
5 ৳

Regumen Tablet 50 mcg+2.5 mg

1 Pcs
4.76 ৳

Rose

1 Pc
8.03 ৳

Tibilon Tablet 2.5 mg

28 Pcs
603.98 ৳

Tibofem

30 Pcs
600 ৳

Tibonor Tablet 2.5 mg

30 Pcs
600 ৳

Freedom Ultra Wings 8 pcs

8 Pcs
120 ৳

Freedom Panty System 10 pcs

10 Pcs
90 ৳

Freedom Belt System 8 pcs

8 Pcs
60 ৳