Women'S Care - Click Pharma

Women'S Care

Elisa Tablet 0.02 mg+3 mg

1 Pcs
15.18 ৳

Emcon 1 Tablet 1.5 mg

1 Pcs
70 ৳

Estracon Tablet 0.625 mg

1 Pcs
20 ৳

Femastin 15gm

1 Pcs
1000 ৳

Femicon Tablet

1 Pc
34.58 ৳

Femipil Tablet 30 mcg+150 mcg+75 mg

28 Pcs
18 ৳

Gestrenol Tablet 5 mg

1 Pcs
8.03 ৳

Glysup 2.30gm

1 Pcs
5.02 ৳

Gynova Tablet 2 mg

1 Pcs
10.01 ৳

HCG Injection 5000 IU/vial

1 Pcs
1800 ৳

HMG Injection 75 IU/vial

1 Pcs
800 ৳

I-Pill DS Tablet 1.5 mg

1 Pcs
68.56 ৳