General - Click Pharma

General

Avastin IV Infusion 400 mg/16ml

1 Pcs
88296 ৳

Avastin IV Infusion 100 mg/4 ml

1 Pcs
22866 ৳

KT Liquid

1 Pcs
30 ৳

Sodiclor 300 mg Tablet

1 Pcs
3 ৳

Glaxose D 200ml

1 Pcs
90 ৳

Glaxose D 25 ml.

1 Pcs
10 ৳

Dexoride IV Infusion

1 Pcs
101.2 ৳

Digital Thermometer

1 Pcs
120 ৳

Listacare Blue Mint Mouthwash

1 Pcs
80 ৳

BetriXa 80mg Capsule

1 Pcs
115 ৳