Diabetic Care - Click Pharma

Diabetic Care

Dialozin Tablet 5 mg

1 Pcs
16 ৳

Diamicron MR 60mg

1 Pcs
18.5 ৳

Diaplus Tablet 5 mg

1 Pcs
2 ৳

Diaset Tablet 25 mg

1 Pcs
10.07 ৳

Diasulin Injection 30%+70% in 100 IU/ml

1 Pcs
415 ৳

Diasulin Injection 30%+70% in 40 IU/ml

1 Pcs
195 ৳

Diasulin N Injection 40 IU/ml

1 Pcs
195 ৳

Diasulin R Injection 40 IU/ml

1 Pc
195 ৳

Diazid Tablet 80 mg

1 Pcs
6.02 ৳

Dicon Tablet 5 mg

1 Pcs
0.28 ৳

Dieta Plus Tablet 30 mg+2 mg

10 Pcs
125 ৳

Dieta Plus Tablet 30 mg+4 mg

10 Pcs
150 ৳