Diabetic Care - Click Pharma

Diabetic Care

Vildagil-M Tablet 50 mg+500 mg

1 Pcs
20.07 ৳

Vildagil-M Tablet 50 mg+850 mg

1 Pcs
22.07 ৳

Vildapin 50

10 Pcs
150.4 ৳

Vildapin Plus 850

1 Pcs
20 ৳

Vildus Tablet 50 mg

1 Pc
20 ৳

Viptin 50

1 Pcs
20.06 ৳

Volibo Tablet 200 mcg

1 Pcs
6 ৳

Emjard 25 mg Tablet

1 Pcs
40 ৳

Lino Tablet 5 mg

1 Pcs
15 ৳

Diaprid Tablet 80 mg

10 Pcs
60 ৳

Daparol

1 Pcs
16 ৳

Glucomet 850 mg Tablet

1 Pcs
6 ৳