Diabetic Care - Click Pharma

Diabetic Care

Gipid Tablet 2 mg

1 Pcs
6.5 ৳

Glemep s 2mg

10 Pcs
90 ৳

Gliclid 60 Mr

1 Pcs
11 ৳

Gliclid 80 mg

1 Pcs
7.02 ৳

Glicron Tablet 80 mg

1 Pcs
7 ৳

Glifo 10

1 Pcs
25 ৳

Glifo 25

1 Pcs
40 ৳

Glikazid MR Tablet 60 mg

1 Pcs
10 ৳

Glikazid Tablet 80 mg

1 Pcs
5 ৳

Glimirid Tablet 1 mg

10 Pcs
60 ৳

Glimirid Tablet 2 mg

10 Pcs
90 ৳

Glimirid Tablet 3 mg

10 Pcs
120 ৳